Lezing | De historie van kleipijpen
maandag 15 april 2024 20:00 - 21:30
Locatie Volksuniversiteit Oegstgeest
Categorie Volwassenen
Tags Kunst & Cultuur Lezing
Prijzen
  • deelname € 10,00
  • +10% € 11,00
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Lezing | De historie van kleipijpen

En waarom ze zo interessant zijn voor archeologen en historici

In deze lezing gaat Ruud Stam in op de historie van de kleipijpennijverheid en de komst van tabak naar ons land.

Wie waren de eerste pijpenmakers, hoe werden de pijpen gemaakt en wat voor soorten pijpen zijn er? Welke productiecentra waren er en welke betekenis hadden deze. Hoe groot was de omvang van deze tak van nijverheid en hoe konden de Goudse pijpen maatgevend worden voor alle pijpenproducties in West-Europa. Met name de pijpen van de productiecentra Gouda, Leiden, Amsterdam en Alphen worden in en om Leiden veel gevonden. Ook zal worden ingegaan op hoe pijpen te dateren zijn.

In het tweede deel van de lezing wordt ingegaan op de betekenis van vondsten van pijpen voor archeologen en wat historici kunnen leren van de geschiedenis van de kleipijpennijverheid. Het gaat daarbij om economische-, sociale-, kunsthistorische-, mentaliteit- en techniekgeschiedenis naast algemene geschiedenis. Dit zal worden gedaan aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden.

Na afloop kunnen eventueel meegebrachte vondsten worden gedetermineerd.

Over Ruud Stam
Ruud Stam is oorspronkelijk opgeleid als bioloog. Na zijn pensionering is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op de Economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export. Hij is voorzitter van de PKN Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen en publiceert o.a. in de bladen en het jaarboek van deze stichting.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op maandag 15 april 2024 om 21:30